ISSN: 1223-1533

Recomandari pentru autori

Revista Cercetari experimentale & Medico-Chirurgicale apare trimestrial, cu eventuale numere tematice sau suplimente tematice.

In revista sunt publicate urmatoarele tipuri de materiale stiintifice:

 • Articole originale
 • Cazuri clinice
 • Tehnici medicale si chirurgicale deosebite
 • Referate de actualizare
 • Recenzii de articole si monografii medicale
 • Prezentari de congrese medicale
 • Studii de istorie medicala
 • Editoriale
 • Anunturi, reclame medicale, publicitate
 • Scrisori catre editor si raspunsuri

Materialele se trimit spre publicare in plicuri rezistente si ambalate corespunzator continand si suportul electronic - CD, pe adresa:

Redactia CEMC – Redactor sef  Prof. Dr. Rodica AVRAM
Str.Toplita, nr.2A, Cod 300012
Timisoara, Romania


Pentru comunicari si lamuriri suplimentare se poate contacta redactia la:

 • tel. 004/0744526200
 • fax: 004/0256/489628
 • e-mail: redactor@jmed.ro
 • website: www.jmed.ro

Materialele pentru publicare trebuie trimise pe CD si tiparite pe coala A4 in 2 exemplare: 1 cu precizarea autorilor si 1 fara precizarea autorilor. Se va trimite anexat articolului si cererea de publicare (DESCARCA AICI) semnata de autori. Se anexeaza acordurile obtinute de la cei care detin copyright-ul pentru reproducere in articol a materialelor deja publicate. Studiile experimentale si clinice necesita acordul Comitetului de Etica. Se ataseaza un scurt CV al primului autor (max 1 pagina – romana si engleza).
 
Recomandam ca numarul de pagini al articolelor sa fie:

 • articole originale, cazuri clinice, tehnici medico-chirurgicale - maxim 8 pagini
 • referate - maxim 4 pagini
 • recenzii, prezentari de congrese, editoriale si altele - maxim 2 pagini

Lucrarile trebuie sa contina:

 • Text complet in engleza sau franceza si rezumat consistent in romana si engleza
 • Titlul in engleza si romana  
 • Autorii: nume, titlu stiintific, clinica/departament, spital/universitate si adresa de corespondenta, e-mail de corespondenta

Structura necesara este urmatoarea:

 • Obiective: obiectivul principal al articolului, datele cercetate, termeni si prescurtari la prima mentionare
 • Material si metode
 • Rezultate si discutii
 • Concluzii
 • Cuvintele cheie in limba engleza, de preferinta din Index Medicus – maxim 4 termeni
 • Textul articolului va contine: introducere si scopul lucrarii, material si metoda, rezultate, discutii, concluzii. Se vor respecta aspectele etice si anonimarea pacientilor. Abrevierile trebuie explicate in totalitate la prima mentionare in text. Masuratorile se efectueaza in unitatile Sistemului International, dupa regulile limbii in care este scris articolul. Se mentioneaza metodele de studiu statistic utilizate, se detaileaza tehnica si aparatura medicala folosita.
 • Tabelele si figurile sa fie redactate in programe uzuale (pentru a permite tehnoredactarea), sa aibe atasate numarul si legenda in partea lor inferioara si sa se precizeze locul lor in text, ele fiind anexate la sfirsitul articolului; documentatia se publica alb-negru, pozele color fiind achitate de autori
 • Bibliografia va respecta normele internationale de redactare si va fi mentionata in text; numerotarea se face in ordinea aparitiei in text

 • Studiile experimentale pe animale trebuie sa respecte normele europene si "Carta principiilor de ingrijire si utilizare a animalelor". Studiile clinice trebuie sa respecte principiile "Declaratiei de la Helsinki".

  Ordinea aparitiei in revista este in functie de data intrarii in redactie a articolului si de spatiul alocat fiecarui numar. Se recomanda abonarea autorilor la revista.

  Articolele sunt evaluate de un expert al carui anonimat va fi pastrat; aprecierile acestuia vor fi comunicate autorilor. Articolele necorespunzatoare din punct de vedere al textului vor fi retrimise autorilor pentru a fi corectate. In situatia acceptarii publicarii, articolul tehnoredactat va fi trimis autorilor pentru verificare, corectura finala si semnarea acordului de publicare.