ISSN: 1223-1533

Procesul de recenzare

Materialele pentru publicare se trimit pe CD si tiparite pe coala A4 in 2 exemplare: unul cu precizarea autorilor si unul fara precizarea autorilor. Se va trimite anexat articolului si cererea de publicare semnata de autori. Normele de redactare si cererea de publicare se vor descarca de la sectiunea "Recomandari pentru autori". Va rugam anexati articolului un scurt CV al primului autor.

Fiecare articol va fi inregistrat cu un numar de identificare, care va fi folosit pe tot parcursul evaluarii. Aceasta inregistrare va asigura impartialitatea procesului de recenzare.

Revista Cercetari Experimentale & medico-chirurgicale / Journal of Experimental & Medical Research a adoptat un proces de recenzare constand in parcurgerea a doua etape si va fi realizat de catre membrii Colectivului Stiintific de Redactie.

In prima etapa, se analizeaza modul de respectare a instructiunilor pentru autori privind tehnoredactarea si acuratetea traducerii in limba engleza a articolului - in cazul nerespectarii acestor cerinte, articolul va fi inapoiat autorilor pentru remedierea neregulilor constatate.

In etapa a doua se desfasoara faza de evaluare peer-review: articolele care au fost acceptate dupa prima etapa de recenzare vor fi repartizate unui numar de doi referenti independenti pentru evaluarea stiintifica.
Referentii sunt membri ai comunitatii academice si experti in domeniul lor de activitate si a caror anonimat va fi pastrat; ei vor analiza articolele primite pe baza criteriilor de evaluare stabilite de catre Consiliul de redactie al revistei. Identitatea autorilor nu se va face cunoscuta evaluatorilor, articolul purtand doar numarul de inregistrare pentru identificare.

In urma procesului de recenzare, aprecierile colectivului de recenzori vor fi comunicate autorilor. Articolele necorespunzatoare din punct de vedere al continutului vor fi retrimise autorilor pentru a fi corectate. In situatia acceptarii publicarii, articolul tehnoredactat va fi trimis autorilor pentru verificare, corectura finala si semnarea acordului de publicare.

Procesului de recenzare asigura elaborarea unui jurnal de inalta calitate stiintifica.

Criterii de evaluare:

  • Calitatea continutului stiintific.
  • Promovarea tehnicilor medicale si chirurgicale deosebite.
  • Corectitudinea utilizarii metodelor de investigatie si a metodelor statistice.
  • Impactului studiului asupra domeniilor medicale la care face referire articolul.
  • Gradul de originalitate si noutate a temei propuse.
  • Studiile experimentale pe animale trebuie sa respecte normele europene si "Carta principiilor de ingrijire si utilizare a animalelor".
  • Studiile clinice trebuie sa respecte principiile "Declaratiei de la Helsinki".
  • Claritatea si acuratetea textului articolului.
  • Lipsa erorilor, conceptelor gresite si a ambiguitatilor.
  • Relevanta surselor bibliografice.