ISSN: 1223-1533

< Inapoi la lista articole

FUNDALUL FAMILIAL ȘI PSIHOSOCIAL AL COPIILOR CU PĂRINŢI ENDOGEN DEPRESIVI


Autori: L. A. Nussbaum, L. M. Nussbaum, T. MirceaPrimit pentru publicare: 04.09.2010
Recenzat: 21.10.2010Cititi INTREGUL articolul in format .PDF (doar limba engleza)


Rezumat: (Ascunde rezumatul)

Obiective: Studiul urmăreşte evaluarea modului în care copiii "high risk" ai părinţilor cu depresie endogenă îşi percep părinţii, modul în care părinţii cu depresie endogenă îşi evaluează copiii, în comparaţie cu cei din familiile cu un părinte schizofren.Material şi

Metode: Am aplicat trei instrumente standardizate la lotul studiat, format din 23 copii, grup "high risk" din familii cu un părinte cu depresie endogenă şi la lotul control format din 52 copii din familii cu un părinte schizofren : CBCL, PIF, Axa V.

Rezultate: Prin aplicarea CBCL, toţi copiii au înregistrat scoruri înalte la itemii pentru depresie, hiperactivitate şi agresivitate. Prin aplicarea PIF, utilizând rangurile de corelaţie Spearman (R) şi analiza multivariantă ANOVA/MANOVA, am obţinut o cuantificare a identificării copilului cu părinţii. Efectul factorului tip îmbolnăvire pe toate variabilele, este mai puternic în familiile depresivilor decât în cele ale schizofrenilor. Prin aplicarea axei V, presiunea psihosocială la care esteexpus un copil dintr-o familie cu un membru depresiv major este mai mare decât în familiile cu un părinte schizofren.

Concluzii: Percepţia copilului de către părintele bolnav este mai distorsionată în familiile cu un părinte depresiv. Condiţiile psihosociale abnorme în care trăiesc copiii sunt mai numeroase în familiile cu un părinte cu depresie endogenă. 

Textul articolului este disponibil doar in limba engleza!
Cititi aici articolul in limba engleza.Adresa de corespondenta:
Laura Nussbaum, MD, Department of Psychiatry for Children and Adolescents Timisoara, UMF “V.Babes” Timisoara, 2 E.Murgu Sq. , 300041 Timisoara, RO, Tel:40744767343; Email: nussbaumlaura@yahoo.com